ما در آقای کباب، احترام شما را به عنوان مشتری و حفظ حریم خصوصی شما را بسیار جدی می‌گیریم. این سیاست حفظ حریم خصوصی، شرایط و ضوابط مربوط به جمع آوری، استفاده و افشای اطلاعات شخصی شما را توضیح می‌دهد.

جمع آوری اطلاعات شخصی ما ممکن است از اطلاعات شخصی شما مانند نام، آدرس ایمیل، شماره تلفن و آدرس پستی برای برقراری ارتباط با شما، پاسخ به پرسش‌های شما، ارائه خدمات بهتر، و بهبود تجربه کاربری استفاده کنیم.

استفاده از اطلاعات شخصی ما اطلاعات شخصی شما را برای اهداف خاصی مورد استفاده قرار می‌دهیم، مانند برقراری ارتباط با شما، پاسخ به درخواست‌ها و سوالات شما، ارائه خدمات بهتر و بهبود تجربه کاربری.

افشای اطلاعات شخصی ما اطلاعات شخصی شما را به هیچ عنوان به افراد یا شرکت‌های دیگر ارائه نمی‌دهیم، مگر اینکه برای برقراری ارتباط با شما یا به منظور انجام سفارش شما نیاز باشد. همچنین، ما ممکن است اطلاعات شما را در صورت درخواست قانونی به دستگاه‌های قضایی ارائه دهیم.

استفاده از فایل‌های کوکی (Cookie) ما فایل‌های کوکی را برای بهبود تجربه کاربری شما در سایت استفاده می‌کنیم. این فایل‌ها شامل اطلاعاتی مانند تنظیمات زبان و نوع مرورگر شما است و به ما کمک می‌کند تا سایت را بهتر به نیا