منوی ما

همبرگر

[lafka_foodmenu color_scheme=”lafka-foodmenu-light” hide_foodmenu_images=”yes” foodmenu_simple_menu=”yes” limit=”3″ taxonomies=”26″]

بزرگ

پیشنهاد ویژه

[lafka_foodmenu color_scheme=”lafka-foodmenu-light” hide_foodmenu_images=”yes” foodmenu_simple_menu=”yes” limit=”3″ taxonomies=”33″]

پیش غذا و سالاد ها

[lafka_foodmenu color_scheme=”lafka-foodmenu-light” hide_foodmenu_images=”yes” foodmenu_simple_menu=”yes” limit=”3″ offset=”1″ taxonomies=”36″]

دسر ها

[lafka_foodmenu color_scheme=”lafka-foodmenu-light” hide_foodmenu_images=”yes” foodmenu_simple_menu=”yes” limit=”3″ taxonomies=”29″]

نوشیدنی ها

[lafka_foodmenu color_scheme=”lafka-foodmenu-light” hide_foodmenu_images=”yes” foodmenu_simple_menu=”yes” limit=”3″ taxonomies=”31″]
عاشق برگر هستید؟ عاشق پیشنهادات ویژه چی؟
با عضویت در خبرنامه ما از تخفیفات و پیشنهادات ما خبر دار شوید.