منو با رنگهای روشن مناسب برای نمایش در زمینه های تیره.
[lafka_foodmenu color_scheme=”lafka-foodmenu-light” show_lightbox=”yes” taxonomies=”26, 33″]