در حال نمایش 7 نتیجه

سینی سردست مخصوص سرآشپز(مناسب ۴ تا ۵ نفر)

۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان مالیات بر ارزش افزوده

سینی سلطانی آقای کباب(مناسب برای ۲ تا ۳ نفر)

۹۹۰,۰۰۰ تومان مالیات بر ارزش افزوده
(1سیخ کباب ترش+1سیخ چنجه محلی+2سیخ کوبیده)

سینی محلی(مناسب برای ۳ نفر)

۷۹۰,۰۰۰ تومان مالیات بر ارزش افزوده
(مرغ شکم پر+باقالی قاتق+میرزا قاسمی+3 پرس برنج به همراه مخلفات)

سینی مخصوص آقای کباب(مناسب برای ۲ تا ۳ نفر)

۸۹۰,۰۰۰ تومان مالیات بر ارزش افزوده
(1سیخ جوجه ترش+1سیخ چنجه +1سیخ کوبیده+1سیخ جوجه)

سینی مخلفات آقای کباب

۱۵۰,۰۰۰ تومان مالیات بر ارزش افزوده
(زیتون پرورده، ماست چکیده، ماست بورانی، ماست و خیار،سیر ترشی، اشپل و باقالی)

سینی مزه گیلانی آقای کباب

۱۵۰,۰۰۰ تومان مالیات بر ارزش افزوده
(پنیر برشته، کال کباب، باقالی قاتوق، میرزاقاسمی)

سینی وزیری آقای کباب(مناسب برای ۲ تا ۳ نفر)

۷۹۰,۰۰۰ تومان مالیات بر ارزش افزوده
(2سیخ کوبیده مخصوص+1سیخ آقای کوبیده+1سیخ جوجه ترش+1سیخ جوجه)